O nas

Svetlobne table

Kako do ugleda in opaznosti?

V poslovnem svetu se to vprašanje pojavlja vedno pogosteje. In eden osnovnih in najbolj opaznih elementov graditve ugleda so oznake in predstavitev podjetja. Z njimi se srečujemo na pročeljih podjetij, na ulicah, transportnih sredstvih ali oglaševalskih panojih. So zelo pomemben del komuniciranja uspešnih podjetij s svojim sporočilom javnosti. Podjetja z njimi sporočajo,kdo so, kakšna so in kako bi bila rada videna v očeh javnosti.

Zunanje in notranje označevanje

Naše izdelke srečujete vsak dan

Naše podjetje pri teh odločitvah sodeluje s svojim znanjem, svetovanjem in kakovostjo. Naše izdelke srečujete vsak dan: svetlobni napisi, označevalne table ali oglaševalski panoji. – Toda mnogokrat ne veste, da so plod našega zavzetega dela. Trudimo se, da uresničimo zahtev in želje še tako zahtevnih in uglednih naročnikov in da bi bili izdelki čimbolj opazni in opaženi.

Svetlobne table

Kronološki razvoj podjetja

  • 1993  /obrt/design in sitotisk/kletni prostori/en zaposlen
  • 1994  /dva zaposlena – partnerstvo
  • 1995  /najem večjih poslovnih prostorov v starem delu Sevnice/izdelava reklamnih svetlobnih napisov/oprema novih prostorov v Okrajnem in Okrožnem sodišču Krško in Sevnica
  • 1996  /širitev poslovnih prostorov/trije zaposleni/celostna podoba Baron co. Celje
  • 1998  /nova lokacija v starem delu Sevnice, Glavni trg 18, Sevnica/sodelovanje pri realizaciji nove celostne podobe Lisca Sevnica; postavitev in oprema modnih pist
  • 1999  /opremljanje vseh trgovskih centrov v Posavju in Zasavju s svetlobnimi reklamnimi napisi za Mercator/začetek sodelovanja z zavarovalniško hišo Slovenica
  • 2000  /izdelovanje svetlobnega napisa na Celovški ulici za podjetje Avtotehna
  • 2001  /začetek sodelovanja s KD Investments in Globtour – posodobitev vseh napisov v poslovalnicah
  • 2003  /lastni prostori – nekdanja Jutranjka – 600 m2/posodobitev tehnologije
  • 2005  /širitev na področju usmerjevalne signalizacije, posredovanje pri prometni opremi

Stopite v stik